Over MBB Grove Den

MBB Grove Den is een door mijzelf, Jos Geurts, gestart eenmansbedrijfje, dat zich gespecialiseerd heeft in het vervaardigen van vegetatie in de modelbouw en modelbouwbomen in het bijzonder.

Ooit begonnen als een deel van de modelspoorhobby is het intussen uitgegroeid van af en toe een boompje voor iemand anders naar soms tientallen  bomen per week voor trouwe klanten.

Alles wat door MBB Grove Den vervaardigd wordt is en blijft grotendeels handwerk, zeker voor het maken van “speciale” bomen. “Het nemen van” de tijd resulteert in gedetailleerde en prachtige bomen. Bomen die zullen schitteren op uw modelbaan. Enkele voorbeelden ziet u al op deze pagina staan.

Geschiedenis

In mijn allereerste herinneringen, als 3-4 jarige, staat al een boom centraal: een grote verwrongen knotwilg in een wei met koeien  ergens aan de rand van mijn geboortedorp… Ook de jaren erna hebben bomen en ook stoomtreinen alle aandacht: De lagere school waar ik op zat lag maar enkele tientallen meters van een spoordijk die begroeit was met mooie eiken en berken. Regelmatig kwamen daar stoomtreinen en wagons, geladen met kolen voorbij….een machtig schouwspel, zeker ’s winters. Veel interessanter dan het volgen van lessen, iets waar mijn onderwijzer heel anders over dacht…

Na schooltijd was o.a. de Brunssummerheide een ideaal speelgebied met zijn vele vliegdennen en aangeplante grove dennen. Toen was ik al onder de indruk van deze grillige boomcreaties. Dit is tot op heden zo gebleven. Vandaar dat dit ook in de bedrijfsnaam is verwerkt!

Het maken van modelbomen heeft een aantal jaren geleden een grote vlucht genomen. Aanleiding hiervoor was een telefonische vraag of ik “wat boompjes en struiken wilde maken” voor een modelbaan in Duitsland. Het bleek, in de loop van het gesprek, dat er meerdere duizenden gemaakt moesten worden! Gelukkig kreeg ik wat bedenktijd. Na enkele weken toch toegezegd en met de bouw van de vele bomen begonnen.

Tijdens deze “eerste” opdracht heb ik vele, vele uren besteed aan het eigen maken van technieken voor de bouw van geraamtes en verschillende manieren voor  het aanbrengen van het loof. Iets waar ik nog steeds mee bezig ben en wat ik als een voortdurende uitdaging zie.

Deze zoektocht heeft naar steeds realistischere bomen geleid en naar een steeds grotere vraag naar mijn modelbomen. Reden genoeg voor mij om  mijn uit de hand gelopen hobby professioneel aan te gaan pakken. Wat in 2014 heeft geleid tot de oprichting van MBB Grove Den.